Đào tạo sửa chữa vi tính hải phòng

• Lắp ráp và cài đặt sửa chữa sự cố, hệ thống máy tính hoàn chỉnh.

• Khai thác các trình tiện ích hệ thống như: quản lý đĩa cứng, tạo đĩa CD, cài đặt nhiều hệ điều hành trên một máy, sao lưu và phục hồi dữ liệu, xử lý sự cố ...

• Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì phòng Net; phòng Games; Wifi-Coffe; Mạng LAN cho doanh nghiệp nhỏ.

• Trang bị kiến thức nền tảng về Mạng Máy Tính để có thể tham dự các khóa học chuyên sâu khác về Mạng. 

Đao tạo tin hoc văn phòng

- Trung tâm đào tạo tin học  thường xuyên mở các khóa học tin học văn phòng cho các đối tượng học viên

- Đào tạo tin học văn phòng cơ bản cho người chưa biết gì.

- Đào tạo tin học văn phòng  nâng cao. 

 

Giá CPU đồng bộ

Đang có cpu 430 cần bán giá rẻ

CPU 8.400 giá 450 vnđ

CPU 6.400 giá 300 vnđ

CPU 4.500 giá 150 vnđ

DD ram 1g giá 130 vnđ